From the left, ”Untitled”, charcoal and pencil on paper 36 x 48cm, 2022. ”Untitled”, Oil on MDF 39 x 39 cm, 2022.

Mariestads domkyrka ”Kosmos och kaos.”

Utställningen.”Kosmos och kaos” 2 juli - 25 september i Mariestads domkyrka föregicks av ”Konstnärens process” 28 juni - 1 juli” då man som besökare fick vara med om att se tillkomsten av ett av de verk som sedan skulle ställas ut i domkyrkan. Teckningen gjordes utomhus i anslutning till domkyrkan medan oljemålningen utfördes i ateljén i Stockholm ett par månader tidigare. Verken är placerade under ett stort vackert fönster snett till vänster bakom predikstolen. Dess placering gör att målningens färger och tema med sin stora himmel spelar mot fönstret ovanför samtidigt som teckningens långsmala format korresponderar mot fönstrets. 


Oljemålningen föreställer en vilande vulkan på en av Galapagos öar, målningen anspelar på kosmos medan teckningen som gjordes på plats relaterar till kaos. Kosmos kan översättas från grekiska till  ”ordningen i världen" eller ”den den ordnade världen”. I den klassiska filosofin är det motsatsen till kaos. Begreppet kaos härstammar från det antika Greklands ord för "rymd" som genom missförstånd av tidig kristen användning av ordet fick betydelsen "oordning”. Kaos är inom naturvetenskapen en benämning på en ordning där en liten förändring i begynnelsevillkoren kan orsaka en drastisk förändring vid en senare tidpunkt.